Mange jaktsituasjoner skjer plutselig og det gjelder å være klar når viltet dukker opp. Med et Aimpoint-sikte har du en stor fordel: Ved at du ser med begge øynene samtidig har du god oversikt over bådet viltet og omgivelsene. Instinktivt plasserer du rødpunktet på viltet og er klar til å avfyre skuddet.

Aimpoint lager sikter som hjelper deg med å være effektiv og rask når det virkelig gjelder!